• catholic.ge
  • YouTube - კანალი
  • კათოლიკური ეკლესია

პაპის გზავნილი მსოფლიო მშვიდობის დღეზემსოფლიო მშვიდობის დღე


წმინდა მამის, ფრანცისკეს გზავნილი, მშვიდობის მსოფლიო დღის აღსანიშნავად.

1 იანვარი, 2021 წ.


1. ზრუნვის კულტურა – მშვიდობის გზა


ახალი წლის ზღურბლზე, მსურს უდიდესი პატივისცემით მივესალმო სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, რელიგიურ ლიდერებსა და სხვადასხვა რელიგიების მორწმუნეებს, კეთილი ნების ყველა ადამიანს. ყველას ვუსურვებ ყოველივე საუკეთესოს, რათა დამდეგ წელს კაცობრიობამ წინ წაიწიოს ადამიანებს, თემებს, ხალხებსა და სახელმწიფოებს შორის ძმობის, სამართლიანობისა და მშვიდობის გზაზე.


2020 წელი აღინიშნა Covid-19-ის დიდი პანდემიური გამოწვევით, რომელიც მრავალდარგობრივ და გლობალურ მოვლენად იქცა, რამაც კიდევ უფრო გააღრმავა სხვადასხვა სფეროების მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებული კრიზისები, როგორიცაა კლიმატური ცვლილებები, საკვების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკური და მიგრაციული არეულობანი. ამ ყოველივემ კი ტანჯვა-ვაება მოუტანა კაცობრიობას.


პირველ რიგში, გული მტკივა მათზე, ვინც ოჯახის წევრი ან საყვარელი ადამიანი დაკარგა; ვფიქრობ უმუშევრად დარჩენილებზეც. განსაკუთრებული გრძნობით ვიხსენებ ექიმებს, ექთნებს, ფარმაცევტებს, მკვლევარებს, მოხალისეებს, კაპელანებს, საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ცენტრების თანამშრომლებს, რომლებმაც თავი არ დაზოგეს და დღესაც დიდი ძალისხმევით და თავგანწირვით იღვწიან. ზოგი მათგანი გამუდმებით თავს ადგა და ტანჯვას უმსუბუქებდა ავადმყოფებს და მათი სიცოცხლის გადასარჩენად საკუთარი სიცოცხლეც კი გასწირა.


უდიდეს პატივისცემას გამოვხატავ მათ მიმართ და მოვუწოდებ გავლენიან პოლიტიკოსებსა და კერძო სექტორს მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები და სათანადო ტექნოლოგიები საზოგადოების ყველაზე ღარიბი და მოწყვლადი ფენებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახადონ.


გულისტკივილით უნდა აღვნიშნო, რომ სიყვარულისა და სოლიდარობის უამრავი გამოვლინების გვერდით ძალას იკრებს ნაციონალიზმის, რასიზმისა და ქსენოფობიის სხვადასხვა ფორმებიც, არ წყდება დამანგრეველი ომები და დაპირისპირებები. ეს და სხვა მოვლენები, რომლებითაც აღინიშნა კაცობრიობის გზა გასულ წელს, გვასწავლის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ერთმანეთზე და ღმერთისეულ ქმნილებაზე ზრუნვა, რათა ავაშენოთ ძმურ ურთიერთობებზე დაფუძნებული საზოგადოება.


ამიტომაც, ამ წერილის თემად ავირჩიე: ზრუნვისკულტურა - მშვიდობისგზა. ზრუნვის კულტურა, რათა აღმოიფხვრას დღეისთვის ესოდენ მომძლავრებული გულგრილობის, გარიყულობის და დაპირისპირების კულტურა.


2. ღმერთი შემოქმედი - ზრუნვის ადამიანური მოწოდების სათავე


მრავალ რელიგიურ ტრადიციაში არაერთი ნარატივი არსებობს ადამიანის წარმოშობის, ღმერთთან, ბუნებასთან და თავის მსგავსებთან მისი ურთიერთობის შესახებ. ბიბლია, კერძოდ კი დაბადების წიგნი გვამცნობს თუ იმთავითვე რაოდენ მნიშვნელოვანია ზრუნვა და დაცვა კაცობრიობისთვის გამიზნულ ღმერთისეულ გეგმაში, წარმოაჩენს რა ურთიერთობას როგორც ადამიანსა („ადამ“) და დედამიწას („ადამაჰ“), ასევე თავად ძმებს შორის.


სამყაროს შექმნის შესახებ ბიბლიურ მონათხრობში ღმერთი ადამს ანდობს "ედემში გაშენებულ" ბაღს (შდრ. დაბ. 2:8) „დასამუშავებლად და დასაცავად“ (შდრ. დაბ. 2:15). ეს, ერთი მხრივ, ნიშნავს ნიადაგის განაყოფიერებას, მეორეს მხრივ კი მის დაცვას და მისთვის სიცოცხლის ხელშეწყობის უნარის შენარჩუნებას.


სიტყვები „დამუშავება“ და „დაცვა“ აღწერს ადამის დამოკიდებულებას თავის ბაღსახლთან და იმ ნდობაზეც მიგვანიშნებს, რომელსაც მას ღმერთი უცხადებს, როცა მას მთელი ქმნილების ბატონ-პატრონად და მცველად სახავს.


კაენისა და აბელის დაბადება სათავეს უდებს და-ძმობის ისტორიას, რაც ერთმანეთზე ზრუნვასა და ერთიმეორის დაცვას გულისხმობს. თვით კაენიც კი ამ ცნებებს იყენებს, ოღონდ უარყოფით კონტექსტში. მართლაც, აბელის მოკვლის შემდეგ, ღმერთის კითხვას იგი ასე პასუხობს: "ჩემი ძმის მეთვალყურე ხომ არ ვარ?" (დაბ. 4:9). დიახაც, კაენი, ყველა ჩვენგანის მსგავსად, მოწოდებული იყო ყოფილიყო თავისი ძმის "მეთვალყურე". «ეს უძველესი და ღრმად სიმბოლური ნაამბობი უკვე გულისხმობდა იმას, რაც ასე იგრძნობა ჩვენს დროში: ყველაფერი ურთიერთკავშირშია და საკუთარ თავზე და ბუნებასთან ჩვენს ურთიერთობაზე ზრუნვა განუყოფელია ძმობის, სამართლიანობის და სხვებისადმი ერთგულებისაგან”. (ენციკლიკა Laudato si’).